Vagorklīnė

Vagorklīnė aba agorkīnė ī zopė, katra taisa ėš vagorklu. Tonkiausē ana taisa ėš raugintu vagorklu. I mēsuos, pėpėru ė babkas lapu rasala ded sopjaustītas bolbės, markus, pamėrkītas perlėnės kroupas ė sopjaustītus raugintus vagorklus. Da ded petrošku, cėboliu, kuokiū mēsuos šmuotu.

Vagorklīnė

Jied vagorklīnė oždarīta smetuono, so douna.

Vagorklīnė jied īpatingā Lėnkėjuo, Rosėjuo, Okraėnuo.