Viktuorėjė Daujuotė

Daujuotītė-Pakerienė Viktuorėjė, žemaitėškā pasiraša kap Viktuorėjė Daujuotė (gėmus 1944 m. groudė 23 d. Keinėškie, Varniū valstiou, Telšiū apskrėtie) ī nug Žemaitėjės kėlėma Lietovuos literatūras tīrėnietuojė, habėlėtouta humanėtarėniu muokslu daktarė, rašītuojė, puoėtė.

Viktuorėjė Daujuotė (2007 m.)

1968 m. bengė Vėlniaus onėversėteta, lietoviu literatūras stodėjės. 1972 m. fėluoluogėjės muokslu kandėdatė. Nug 1972 metu palėka Vėlniaus onėversėteta diestītuojė, 19831985 m. bova Lietoviu literatūras katedras vediejė, 1982 m. palėka duocėntė, 1990 m. pruopiesuorė, 1988 m. filuoluogėjės muokslu daktarė.

Daujuotė Viktuorėjė daugomuo tīrėnie lietoviu puoezėjė, i ana veiza par egzėstencėniu pruoblemu kompa. Daug diemėsė skīrė muotrėšku kūrībā. Parašė lietoviu literatūras vaduovieliu muokīkluom (1992, 1994 m., so Bokelienė Elėna, 1989, 1990, 1995 m.), kningu stodėntam.

Daujuotė Viktuorėjė dėdlē daug raša aple tradėcėnė lietoviu koltūra, pasaulieveiza, aple ton tonkē raša žornalė „Liaudėis koltūra“. 2010 m. ėšleida kninga „Balsā ūkūs`“, katruo sorašė vairius vākīstės atmėnėmus, eilės žemaitėškā (dūnėninku varnėškiu ruoda). Paskom da parašė žemaitėšku eiliū „Gīvenu vīna“ (2010 m.), „Tatā pariejau“ (2015 m.)

1993 m. bova apduovėnuota Nacēnalėnė premėjė, Varpū premėjė, Juotvingiu premėjė, Baranauska premėjė.

Anuos vīrs kalbėninks Ontuons Pakerīs ī.

RaštāKeisti

 • Lietuvių filosofinė lyrika.
 • Šiuolaikinės poezijos problemos: straipsnių rinkinys. 
 • Tarybinio žmogaus dvasinio gyvenimo atspindžiai dabartinėje lyrikoje: medžiaga lektoriui. 
 • Kas tu esi, eilėrašti? 
 • Sielos akordai: rinktinė / Motiejus Gustaitis.
 • Janina Degutytė: gyvenimo ir kūrybos apybraiža.
 • Lyrikos teorijos pradmenys: mokymo priemonė. 
 • Lietuvių eilėraštis proza: antologija. .
 • Lyrikos būtis: teminiai portretiniai etiudai.  .
 • Vinco Mykolaičio-Putino lyrika: mokomoji knyga. 
 • Tautos žodžio lemtys: XIX amžius: monografija. 
 • Moteriškoji literatūros epistema: speckurso paskaitos.
 • Moters dalis ir dalia: Moteriškoji literatūros epistema. 
 • Erškėčių vainikas: rinktinė proza, esė, kritika / Juozapas Albinas Herbačiauskas (sudarė). 
 • Gairės: mokytojams ir moksleiviams / Viktorija Daujotytė, Arvydas Šliogeris. 
 • Lietuvių literatūra: XX a. pradžia (1900–1918): mokomoji knyga 11 kl. 
 • Lietuvių literatūra, XX a. pirmoji pusė (1918–1940): vadovėlis 11 kl.
 • Prie didelio kelio / Salomėja Nėris; parengė V. Daujotytė, V. Sventickas.
 • Su Jurgiu Baltrušaičiu. 
 • Lyrika mokykloje.
 • Salomėjos Nėries ruduo: esė, tekstų skaitymai. 
 • Janina Degutytė: atsakymai: nebaigta autobiografija; Viktorija Daujotytė: klausimai: mėlynas vakaras – ne sau… 
 • Lietuvių literatūra: XX a. pradžia ir pirmoji pusė: vadovėlis XI klasei. 
 • Viktorija Daujotytė. Klausimai; Janina Degutytė. Atsakymai. 
 • Pavandenė / Adomas Butrimas, Viktorija Daujotytė. 
 • Trys sakiniai.
 • Kalbos kalbėjimas.
 • Šatrijos Raganos pasaulyje: gyvenimo ir kūrinių skaitymai. 
 • Atsiminimai apie Mariją Pečkauskaitę-Šatrijos Raganą / V. Daujotytė, B. Speičytė.
 • Prilenktas prie savo gyvenimo / Marcelijus Martinaitis.
 • Tekstas ir kūrinys.
 • Šešėliuotas mano kelias.
 • Kultūros šalys ir nuošalės. 
 • Literatūros filosofija: vadovėlis.
 • Esė apie poeziją ir esimą.
 • Parašyta moterų. 
 • Sakiniai: esė. 
 • Putinas: pasaulėvaizdžio kontūrai: kūrybos studija.
 • Literatūros fenomenologija: problemikos kontūrai: vadovėlis. 
 • Raštai ir paraštės: apie Justino Marcinkevičiaus kūrybą. 
 • Salomėja Nėris: fragmento poetika
 • Žmogus ir jo kalnas: apie monsinjorą Kazimierą Vasiliauską.
 • Mažoji lyrikos teorija. 
 • Perrašai: eiliuoti tekstai. 
 • Lietuvių literatūros kritika: akademinio kurso paskaitos. 
 • Sauganti sąmonė: literatūra ir patirtis: užrašai.
 • Apglėbiantis mąstymas: literatūros teorijos mokomoji knyga. 
 • Šokėja virš liepto per prarają: Onės Baliukonės kūryba.
 • Gyvenimas prie turgaus: monografija apie Joną Strielkūną. 
 • Vieninteliam miestui. Juditos Vaičiūnaitės Vilnius. 
 • Kalba ir jos menas: filologiniai tyrimai ir patyrimai. 
 • Tragiškasis meilės laukas: apie Sigitą Gedą.
 • Balsā ūkūs‘ : poezija. 
 • Arčiau Lietuvos: filologinė Barboros Radvilaitės studija.
 • Patirties žodynas: populiarioji literatūros fenomenologija. 
 • Lietuviškieji Česlovo Milošo kontekstai / V. Daujotytė, M. Kvietkauskas. 
 • Papasakoti gyvenimą: rinktiniai eilėraščiai / J. Marcinkevičius.
 • Gīvenu vīna = Gyvenu viena: eiliuoti tekstai / fotogr. Danutė Mukienė. 
 • Justino Marcinkevičiaus žemė: žmogaus šiapus.
 • Laisvojo mąstymo properšos: esė. 
 • Lašas poezijos: esė. 
 • Raudonoji upė / Janina Degutytė.
 • Boružė, ropojanti plentu. –
 • Onė Baliukonė: eilėraščiai. 
 • Sugrįžęs iš gyvenimo / Viktorija Daujotytė, Marcelijus Martinaitis.
 • Dulkės ir žvaigždės: poezija / Jurgis Baltrušaitis; sud. Viktorija Daujotytė, Gediminas Mikelaitis. 
 • Užrašyta: sakiniai ir trieiliai. 
 • Tatā pariejau = Tai parėjau: eiliuoti tekstai. 
 • Už brūkšnio: esė. 

NūruodasKeisti