VII omžios

Septėnts mūso ėras omžios - šėmta metu laikuotarpės, katras prasėdiėjė 601 metu sausė 1 dėina ėr pasėbėngė 700 metu groudė 31 dėina.

Tūkstontmetē: 1 tūkstontmetis pr. m. e. - 1 tūkstontmetis - 2 tūkstontmetis

Omžē: VI omžios - VII omžios - VIII omžios