„Uazėks“ - mašėna, katra dėrbama Rosėjės dėrbīklas „UAZ“ (Ulėjanuovska automuobėliu dėrbīkla), esontės Uljanuovskė.

„Uazėks“

TSRS čieso dėrba džėpus (vadėintus „viliukās“), lėngvus grozavīkus ėr autuobusiukus (UAZ-452).