Sokraus diabets, sokraus lėga (luotīnėškā: diabetes mellitus) īr lėga, katrō sukel onglėondeniu apīkaitas sotrėkėmā, lemuntis gliokuozės kiekė kraujī padėdiejėma.