Būds aba elgėmasis īr uorganėzma aktīvoms, pasėrēškotis refleksās, rēkcėjuom, atsakās, košiejėmās, vēksmās, katrus regulioun psichėka. Būda (elgsėnas) reiškėniams īr priskėriamė fėziuoluogėnē puokītē (skūruos paraudėms), košesē ėr anū puokītē, paprastė ė sodietėnē vēksmā (sāmuonėnga ė tėkslėnga žmuogaus darboutė) ė puoelgē. Palē kompleksėškoma gal skėrtė stereotėpėni, ėšmuokta ė pruotėnga būda.