Uorganėzmos biuoluogėjuo reišk gīva indėvėda (kāp tās gīvūns, augals, kremblē o mėkrauorganėzmos). Bėnt katruo nuors skvarmuo, vėsė uorganėzmā gal rēgoutė i dėrgėkli, daugėntėis. Anie gal būt vėinalāstē o būtė daugēlāstē.