Tas autuomatėnis poslapis īr. Jė nuorat keistė anō - taisīkat Žemaitėšks žuodīnielis
Čė atfiltrounamas eilotės kor prasėded: <u> ė priklausuomas eilotės so pradė :

Adīna - valanda (brus. "гдзiнa")

Kėik īr adīnū? - Kiek valandų?

Aktars - hektaras

Alkierios- gerasis kambarys

Alatītė,- šūkauti, kelti triukšmą
Aplamis – nenusimanantis, piktybiškai klystantis
Atsėvuožītė, – išdrįsti

Baikuotėis – išdykauti
Bėndė – stora vyriška blūzė
Bierkavs – svorio matas

Dabuotė – saugoti, globoti
Dagīs (Dagis) – usnis
Dauglīkė – daugiskaita
Dīvītėis (Dīvuotėis) - stebėtis

Nier kuo dīvītėis, ka.../jė... - Nėra ko stebėtis, kad.../jeigu...

Dīvs - stebuklas, įvykis, kuris nusatebina

Kas če par dīvs? - Kas čia per stebuklas?

Ėš kapita - iš visų jėgų, energingai

Isėtieptė – įkyriai įsimylėti, nebeatsitraukti


Kačioliavėms - kutenimas
Kačiolioutė – kutenti
Kakalis – krosnis
Kalvarats - verpimo ratelis
Kapintė - grūdinti geležį kalvėje

Karaktuorios - charakteris
Kakarėnė – gerklė
Karka - Kaulas, likęs nupjausčius kumpio mėsą
Kaštavuotė – ragauti
Kavuonės - slėpynės
Kavuotė - slėpti, prižiūrėti, globoti, daboti

Vėskou liuob rēks kavuotė no vagėis - Viską tekdavo slėpti nuo vagių.
Palėktė kavuotė vāka - Palikti prižiūrėti vaiką.
(Dėl reikšmės panašumo plg. latgalių globuot ' 1) slėpti, 2) globoti')

Kavuotėis - slėptis
Kazėlā − gegnės
Ketintė – žadėti
Kīvuotėis – tarpusavyje erzintis

Klerkis - nenusisejęs apykvailis vyras
Klėšės - kojos
Kliunka - patižęs, nenuovokus vyras

Klukšnis] - gurkšnis
Koilioutė - suaugusiam nenormaliai išdykauti, krėsti šposus
Kokmuons - nemandagus, prasto elgesio savanaudis
Košintė – liesti
Kontėns - patenkintas
Koska' - Vilnonė didelė skara apsisiausti nuo litaus ar šalčio
Kūtvala - nevykėlis
Kvankteliejės - Neprotingai besielgiantis suaugęs
Kramaušīs – nutrūktglvis (vaikas)

Krūpštintė - atsargiai,pamažu eiti
Kvakšė – gebanti tik niekus šnekėti
Kvėmptėis - ant ko nors užlinkti, prispaudžiant krūtine ir smakru
Kvėnkštė - Kosėti vos beatgaunant orą

Lakats – mazgotė
Lakazaris – landus be gyvenimo principų


Ledžīngas (Leddžingas?) - pačiūžos
Lemtetiūdė – girtas, nesusitvaekęs nenuorama
Larlazas – Plepus gandonešininkas


Kiaura dėina so ledžinguom ėšbova ont leda - Visą dieną su pačiūžomis išbuvo ant ledo.

Loinīs - durnius, nesugebantis atsikirsti, pastumdėlis
Luopešis − lopšys
Larlīnė - daug kalbanti, pasimetusi ir įpykusi moteris

Nuspindietė − numirti, nusibaigti, nudvėsti (perk., Kl, Krtn)

Malevuoks − piešinys

Nobažnos − paklusnus, nusileidžiantis


Ostaunē – visą laiką, nesitraukiant

Oštrėns − sugeltonavusi,su druska suvyniota kiaulės taukinė, naudojama paskaninti putrai

Puopa − skaudama, skausminga vieta (Vkš, Eig)
Pliorza − daug ir piktybiškai kalbanti moteris(Vkš, Eig)
Parka − nepiktybiškas keiksmažodis (Vkš, Eig)

Ratgalis − 1) vežimo galas, 2) lentelė vežimo galui užkišti, 3) virvė šieno ar šiaudų vežimui priveržti

Spags – lašas (Plt, Vkš)

staibē – kojos, blauzdos

Verparnė − verpykla
Verpelė − 1) statinė, 2) medinis indas sviestui mušti, muštokė, 3) tūrio matas, lygus ketvirtadaliui statinės
Vapnuotė − kalbėti niekus

Telepešos – Peraugęs, nudribęs grybas

Trants − nudėvėtas, nebereikalingas

zars − greitai, tuoj pat