X omžios

Dešėmts mūsa ėras omžios - šėmta metu laikuotarpis, katros prasėdiėjė 901 metu sausė 1 dėina ėr pasėbėngė 1000 metu groudė 31 dėina.

NutėkėmāKeisti

Tūkstontmetē: 1 tūkstontmetis pr. m. e. - 1 tūkstontmetis - 2 tūkstontmetis

Omžē: IX omžios - X omžios - XI omžios