Veikis aba grētoms īr fizėkėnis dėdoms. Ans apibūdėn košanti kūna aba materēlaus taška keli par nuruodīta čiesa. Fizėkuo anou paprastā vadėn vėdotėnio grētomo, ka atskėrtom nu muomentėnė grētoma. Vėdotėnis grētoms nauduojams nevėinuodus kušiejėmus apibūdėntė - kumet muomentėnis grētoms čiesou biegont dėdie, mažie aba kūna padietės nesėkeit.

Srāgis, katruo košiejėma veikis laikuoms lietoma truopo īr.

Vėdotėni grētoma gal apskaitlioutė palē fuormulė:

(kor s - atstoms, t - čiesos)

Tēpuogė veizieket

taisītė