Aple kuompioterėnės pruogramas-kenkiejos veizieket Vėrosos (pruograma

Vėrosos - nelōstelėnės sandaras stroktūra, katra nagal augtė ė daugėntėis ož gaspaduoriaus rėbū ė anam sokel lėgas. Luotīnėškā žuodės „virus“ reišk tručīna. Vėrosā īr mažesnė ož bakterėjės, tudie norent i anus paveizietė rēk alektruonėnė mėkruoskuopa.

Vėrosos