Vėrbals ī tuokis rakonds, rēkalings mezgont. Tas īr ėlgs metalėnis (gal būtė ė plastmasėnis, medėnis, kaulėnis) vėrbs, katrou vėins gal smālos ī, vuo kėts – ožlėnkts. Mezgont ont vėrbala nera siūlu akis, ka tuos naėšbiegtom, ka laikītūs krūvuo.

Siūlā, sonertė ont vėrbalū