Vėišāsis valdims - īstatīmās ėr kėtās teisis aktās reglamentoujams valstībis valdīms.

Vokėitėjes užsienio reikalu ministerėjė. Berlīns