Vokėitėjes užsienio reikalu ministerėjė. Berlīns

Vėišāsis valdims - īstatīmās ėr kėtās teisis aktās reglamentoujams valstībis valdīms.