Uoralėnės seksosseksa puorma, kūmet partnerē borna aba lėižovio stėmolioun vēns ontra lītėnios uorganos.

Puormas taisītė

Oralėne seksa būdā:

  • laižuomė ė bočiounamė muoters ėšuorėnē lītėnē organā (konėlėngos);
  • solpama vīra varpa (felacėjė);
  • abo partnerē stėmolioun vėins ontra dvejuom (puoza 69).