Torpīns ī vėita, katruo kasa torpės. Torpīnus ėšdėrb pelkies, raistūs, katrūs par omžius palėik stuors torpiu šmuots. Torpīnūs torpės kasa, sausėn, tropėn ė vež tonkiausē traukėnokās. Torpės apdėrb prėgolnā kap anas nauduos: rūšioun gabalās, tropėn, spauda brėkėtus.

Laukiesas torpīns

Torpīnā vasaras čiesi gal lėngvā ožsidegtė, vuo tuoki gaistra baisē sonkē ožgesintė ī, ba torpės pu žemė vis smilkst.

Žemaitėjuo tebie kelets vēkontiu torpīnu, bet anūm vėsūmet mažiej, ba lėngviausē pasėikiamas torpės ėškasa. Dėdlesni Žemaitėjės torpīnā: Lebeliu, Laukiesas, Pabalvės, Tīrelės ė kt.