Starlink - JAV bėndruovės SpaceX pruojėkts, katron pagelba būs padoudams pėgos ė krūvuo grēts internets Svietou nauduonont šmuota dėrbtėniu Žemės palīduovu.

Luoguotėps
60–tėis palīduivu abruozdielis pėrmuosės 2019 m. gegožė 24 d. mėsėjės gadīnie

Pruojėkts pradiets kortė 2015 m., vuo pėrmuojė 60 palīduovu krūva palēsta 2019 m. gegožė 24 d. Pruojėkta plans ī lėgė 2020 m. i Žemės uorbėta ėšlēst 12 tūkstontiu palīduovu.