Nauduotuos:Zordsdavini/hiperturboultraekstremalē – skėrtoms terp pakeitėmu.

m
nie keitėma pāiškėnėma
mNo edit summary
mNo edit summary
'''Pamėslėjėmā lėg kėik rašība žemaitėška gal ėšvėrstė, ka visīms tėktom'''
 
Žemaitē - tuokë prietelē, katrë given šiuos vëtuos nu seniausiu čiesu. Ta tuo žemie důnékė liōb būs augénama é sveţius vaišins. Nábova varga lėg meta, kumet péktadiejē anū žemés óžsénuoriejė. Praḑiuo atējė vuokītē éš šiaurés é sókūrė sava valstībé - Kalavéjůţiu uordéna, katras bova ont kóršiu, žemgaliu, latgaliu, līviu é sieliu kraujė statīts. Pëtūs krėta prūsā, katrë nūdënuo megen atsékelt'. Dabā lékė̅ tie lietóvē, latvē, žemaitē, latgalē, dā kelé kóršéninkā é prūsā.