Nauduotuos:Zordsdavini/hiperturboultraekstremalē – skėrtoms terp pakeitėmu.

 
# Prīšdelis lt. „ne-, be-, te-“ → „nȧ-, bȧ-, tȧ-“, gal skaitītė „e/a“. Tǡp pat ė kėtuos vëtuos gal būtė, kor žemaitē ėšsėskėr so „e/a“, pvz.: torȧm, tǡp, skaitīkȧt.
# lt. „svečių, medžių“ → „sveťiū, meďiu“ (če Ťť ė Ďď), bet ne prīš „e/ē, i/ī“, pvz.: svetē, medē.
# lt. šaknėnius „ą, ę“ → „ō, ė̅“ė̄“, gal skaitītė „ou/on/ō“ ėr „ėi/ėn/ė“.
 
Tuokiuos rašības pėlnā ožtenk varnėškiu, telšėškiu, mažeikėškiu, kretingėškiu sovënuodėnėmů. Žėnuomās lëkt nȧaiškoms so telšėškiu sosiaurėnėmās, bet če kapeikas, këk të sovënuodėnėmā padėrb (ī sprėndėms so éó, bet rēk nuognē aiškiū taisīkliu). Nuorint prijungtė reseinėškios, vuo kartās ė kėtus, katrë kartās tar nȧtradėcėškā, ta rēktom dā: ŗļ, pvz. taŗ, mīļ, gaļ. Iduomē, ka tumet atsiskėr gal/gaļ.