Smertės īr kuožna uorganėzma fėzėnė egzėstavėma gals. Smertės gal iviktė diel vėdėniu prižastiū (uorganėzma funkcėju sotrikims, sosėnešiuojėms ė t.t.) ė diel ėšuoriniu prīžastiū (nožodīms, nelaimėngs notėkėms, savežodībė).

Kuoleman puutarha, Hugo Simberg (1906)