Pleksnė aba plekšnė (luotīnėškā: Pleuronectidae, onglėškā: Righteye flounders, vuokīškā: Schollen) īr žovės, katra prėgol plekšnēžoviu (Pleuronectiformes) būriō.

Opės pleksnė

Pleksnės kūns īr papluokštos, abi aki tonkiausē īr dešėnie posie. Ikrūs nie tauka lašaliu. Pleksniu šeimuo prėgol aple 93 rūšis.

Koršiū mariūs gyven opės pleksnė (Platichthys flesus) a jūras pakrontiūs - jūras pleksnė (Pleuronectes platessa).