Pīla ī nuognē smarkos lītos. Ka ėr ī nuognē smarkė, pīla kāp staigē prasided tāp staigē ė bėngias. Tonkē sīkiom so pīla ēn perkūnėjė, bongs aba kroša. Pīla paprastā būn vasaruom, kāp ožēn šaltesnis uors ont šiltesnė. Pu dėdlės pīluos gal pakiltė plūds.

Pīla