Oždarbie (aba oždarbė, darba ožmuokesis) ī pėnėngā aba kuokis kėts torts, katra gaun žmuogos ož kuoki tās nūdėrbta darba. Tas īr atmuokiejėms ož kėtam žmuogou atlėkta nauda. Seniau paprastā žmuonis liuob dėrbs sava ūkie ėr ėš anuo gaus gīvenėmou rēkalingas medegas, bet īpatingā nug XX o. vėdorie pradiej plistė darbs ož oždarbė – tas būs darbs pabrėkūs, dėdliū ūkėninku laukūs, muokīklūs, lėguonėnies, kėtūs vėišūs vėitūs, valdiuo.

Oždarbie gal būtė muokama aba ož darbė praleista čiesi, aba ož kuoki apskaitliouta darba. Paprastā oždarbie būs tuokė, ka žmuogos ož anon galietom ėšgīvėntė ė neliktom ubagīstie. Mažiausė oždarbė paprastā gaun ūkiškus darbus dėrbontīs žmuonis, dėdlesnius – muoksla žmuonis, maži valdėninkā, vėršėninkā, dėdliausius – īpatingi specēlėstā, dėdli vaduovā. Oždarbė dėdloms kapėtalėzma sālīgūs dėdlē prėgol nug kuokė darba rēkalingoma liaudėis puovīzuo, tūdie sīkēs ė dėdlė ėšmanīma nerēkalingi, bet nuognē pageidaunami darbā atneš dėdlesnė oždarbė nekap kuokė muokslėninka, menėninka darbs.