Niešē aba naštē ī nug senuobės ūkie nauduonams rakonds, katros leid lengviau parneštė sonkius dāktus. Tas ī ėlga kartės so dvīm kablēs, oždedama ont petiū, vuo ont kabliū kabėn pilnus viedrus aba krėžius.

Muotrėška so niešēs