Nauduotuos:Zordsdavini/VLKK nekonsoltoun žemaitiu kalbā

Ožklausiau VLKK, ar anėi gal kuonsoltoutė žemaitiu kalbuos klausėmās. Anėi nuruodė kreiptėis pas dialektuoluogus. Ta tasīms remontis VLKK īr netinkams.


 • from konsultacijos@vlkk.lt
 • reply-to konsultacijos@vlkk.lt
 • to zordsdavini@gmail.com
 • date 6 January 2009 09:15
 • subject Atsakymas į užklausą www.vlkk.lt tinklalapyje
 • mailed-by www4.lrs.lt

Sveiki!

Dėkojame Jums už klausimą: Ar galima čia (VLKK) kreiptis žemaitiškos rašybos klausimais? Pvz., kaip rašosi "indoėzmos" ar "hindoėzmos".

Prašom konsultuotis su dialektologais, Lietuvių kalbos instituto Kalbos istorijos ir dialektologijos skyriaus specialistais (http://www.lki.lt/LKI_LT/).

Tikimės, kad esame Jums naudingi, ir laukiame sugrįžtant į tinklalapį www.vlkk.lt.

Pagarbiai
VLKK konsultantai


 • From: Arnas Udovičius
 • To: LKI <lki@lki.lt>
 • Subject: Re: neveikia nuoroda "Kalbos konsultacijų bankas"
 • Date: Tue, 06 Jan 2009 10:42:34 +0200

Tuo pačiu paklausiu vieną klausimuką: kur būtų galima konsultuotis dabartinės žemaičių rašybos klausimais. Būčiau labai dėkingas jei patartumėte.

Pagarbiai,
Arns


 • From: LKI <lki@lki.lt>
 • To: Arnas Udovičius
 • Subject: Re: neveikia nuoroda "Kalbos konsultacijų bankas"
 • Date: Tue, 6 Jan 2009 10:56:33 +0200

Geriausiai patarti galėtų profesorius Aleksas Girdenis (<...>@zebra.lt) arba docentras Juozas Pabrėža (<...>@cr.su.lt ). Jie yra parengę ir knygelę "Žemaičių rašyba" (tiesa, nežinau, kur ją šiuo metu galima rasti).

Kuo geriausios kloties linkėdama

Lietuvių kalbos instituto
l. e. p. mokslinė sekretorė
Violeta Meiliūnaitė