Menėnis stėlios (aba gruožėnė literatūra) - literatūras stėlios, katruo fonkcėjė estetėnė (sukeltė jausmos). Būdėngas kalbuos ipatībės: vaizdėngoms, katra kor menėnės prīmuonės, indėvėdoaloms.