Marškinka

Marškinka (kėtap bliūzka, bliūzielė) ī tuokis muotrėšku vėršotėnis aprieds – lėngvos, tonkiausē vėinspalvis, so gozėkās, siūts ėš sėlka, medvilnės, sintetėkas. Gal būtė ė kasdėinėšks, ė švėntėnis rūbs.

Pamarginta marškinka

Lietovuo pagava plistė pu II svieta vainas.