Marėjampuolės LEZ

Marėjampuolės LAZ (pėlns pavadėnėms - Marėjampuolės liuosuojė akanuomėne zuona, liet. - Marijampolės laisvoji ekonominė zona) liousuojė akanuomėnė zuona Marėjampuolie. LAZ ėkorta 2011 m. groudė 23 d. 49 metams.