Kuolombėjės gerbs

Kolumbėjės gerba sodara skīds ont katra top ėšsklēdės sparnos kuonduors. Kuonduors sėmbuolėzoun liousoma. Snapė ons laika laura lapu vainėka.