Kondoulėnė energėjėkondoulėnė teknuoluogėjė, katrō nauduo kuontruolioujama kondoulu dalėjėmasė ėšliousėntė energėjē, nauduojamā varuomajā jiegā, šėldīmou ė alektras generavėmou.