Kobėls ī cėlindra skvarmas rakonds, žema platė bačka. Anamė laik skīstėmus, bėralus ėr oždeng ožspaudamo dongtio. Kobėlus dėrb ėš lėntėniu šolaliu, aplenktū kelēs medė aba metala lonkās. Kobėls, prīšingā kāp bačka, negal būtė rėtėnams.

Kobėls so pėino sūriou dėrbtė