Keliuonė (nuog žuode kels) - geuograpėnės vėitas pakeitėms, fėzėškā jodont ėš vėinuos vėitas (vėituoves) ang kėta.

Keliaunama īvairēs būdas. Tam gal būtė nauduojamė transpuorta pragomā.

Nūruodas taisītė