Špėžarnė

(Nusokta ėš Kamara)

Špėžarnė aba kamara ī tuokė vėita truobuo (retiau klietie), katruo sokraun jiedi. Špėžarniuo laika sūrius, mēsuos jiedius, smetuona, ougīnės, taukus, douna, grības, kiaušius ė kt. Tam i sorēstas vairės lėntīnas, skrīnės, padėrbtas gėmbės. Špėžarnė liuob būs truobuos šiaurėnie posie, ba longū, so gero vedėnėmo, ka anuo vėsūmet (net ė vasara) būtom vieso, ė jiedis napradietom gestė.

Špėžarnė

Daba, kap atsirada šaldėtovā, špėžarnės palėkosės retuo truobuo.