Kakta ī galvuos prīšakėnė dalės, esontė vėršom akiū. Kakta sosided ėš ciela kaktėkaulė kaula, katros dėnga smegenėnė. Kakta sīkiom so galvuos kaušo sodara kaulėni kiauta smegenim sauguotė. Par smilkėnius kakta jongias so žondėkaulēs, vuo apatiuo ožsibėng ontakiu lonkās, pu katrās akėdoubės ī. Kaktas skūra pluona, taukū šmuots menks.

Muotreškas kakta

Žmuogos kaktuos moskolū jodesēs (mėnuom) dėdlē ešrēšk jausmus, ožtatās senatvie ont kaktas palėik gėlės raukšlės.