Kakluorīšis ī tuokė medegas skiautė, katra apdėnga kakla, ka tas nesošaltom, ka anon neperpūstom vies. Paskesnio čieso kakluorīšio pradiets šauktė tuokis (tonkiausē vīrėšks) papoušėms – ėšėlgs medegas šmuots, katros tēsias nug kakla lėg krūtėnės. Tuokis kakluorīšis īr vīrėška kuostioma dalės (ēn sīkiom so švarko, marškėnēs) aba ruod žmuogaus prīgolnoma kuokē drauguovē (pvz., komjaunėma kakluorīšē).

Kakluorīšio žemaitiūs vadėn skarelė kaklo apdėngtė
Dabartėnis kakluorīšis