Kaina īr prekės, tavuora (atnešta i torgo daikta) vertie išreikšta pinėngėnēs vėinetās – eurās, litās, duolerēs ė t.t. Jēgo torgou kuokiū priekiu trūkst (pasiūla tier maža, vuo paklausa dėdesnė), kaina būn dėdesnė, vuo jē ontrēp – kaina īr mažesnė. Dėdesnės torgaus kainas skatėn gamintuojus atvežtė i torgu daugiau tavuora, daugiau anuo padėrbtė. Kāp tėk prekiu padaugie, somažie kaina ė gamintuojē mažėn tuo pruodokta dėrbėma. Diel tuo ėr ėšēt tēp, ka torgos so sava kainuom tvarka (regoliou) gamības rēkalus.