John Maynard Keynes

Džuons Meinards Keinsos, Pėrms baruons Keinsos (John Maynard Keynes, 1st Baron Keynes, 1883 m. bėrželė 51946 m. balondė 21 d.) bova britu ekuonuomėsts, katruo ėdiejės, vadėnamas keinsėzmo, padarė dėdle itaka muodernejē ekuonuomėkā ė puolėtėnē teuorėjē. Ans palaikė intervenciuonėstėne vīriausībės puolėtėka.

Džuons Meinards Keins