Grafens - rosu ė brėtu muokslėninku 2004 m. atrasta mediaga.

Mėkraskuopėnis grafena vaizds.

Mėslėnama, ka ton grafens gal pakēst sėlėcė.