DELFI logotėps

Delfi.lt – internetėnis informacėnis naujīnu portals, veikontis nu 1999 m. Delfi.lt vėina popolereusio internėta svetainiu Lietovuo. Anuo galėm valna komentuot vėsos staripsnios.

Te pat veik estėška, latvėška ė okrainietėška Delfi versėjes.

NoroudasTaisītė