Bėndros vėdaus pruodokts

Bėndros vėdaus pruodokts (onglėškā: gross domestic product – GDP) īr vėins ėš ruodėkliu, paruodontiu tam tėkruos terėtuorėjės akanuomėkas dėdoma. Bėndros vėdaus pruodokts īr apėbrėižams kāp galotėnė prekiu ė paslaugū sokortū šalie rinkas vertie par tam tėkra čiesa.