Automuobėlis

Automuobėlis (gr. autos ‘patsā’, luot. mobilis ‘jodams’) – nebiegėnė mašėna, torontė 4 o daugiau tekėniu, varuoma vėdaus degėma aba alektras varėkle, nauduojama kruovėniams ė keleiviams vežtė. Autuomuobėle vairounontės žmuogos vadėnams šuoferio.

Pėrms K. Benca automuobėlis.