Atlanta ondėnīns

(Nusokta ėš Atlonta vuondenīns)

Atlanta ondenīns - ontros vagol dīdė ondenīns Žemie, apėmėmatėis aple pėnktadalė planetas pavėršė. Ondenīna pavadėnėms kėlės ėš graikėšku žuodiu jungėnė Atlasa jūra.

Ondenīnou priklausa tuokės jūras: