Armienėjės drams - uofėcēlė Armienėjės valiota. Pats žuodis "dram" armienu kalbuo rėikš pėnings. Pėrmė dramā Armienėjuo bova nū 1199 lėgė 1375 m. Dabartėnē dramā i apīvarta ėšlēstė 1993 m. lapkristė 22 d.

Nūruodas Keisti