Žuodis – mažiausės kalbuos vėinets, torėntės prasme bei reikšmė.

Luotīnėškos teksts, katram žuod nie atskėrtė

Gramatėkuo žėnuomas tuokės rūšīs kāp vēksmažuodis, būdvardis, skaitvardis, prīvēksmis, prīlėnksnis, īvardis ė kt.