Žemielopissėmbuolās perteikts tam tėkruos vėituobės vaizdėnis muodelės, katram pažīmėms vėzoalėnis santīkis terp tam tėkrū kuompuonentu (uobjektu, regiuonu ė pan.). Daugoms žemielopiu īr dvīju dėmensėju geuometrėškā tėkslė trijū dėmensėju pluotmies reprezentacėjė (pvz.: geuograpėnis žemielopis).

Fizėnis svieta žemielopis